Members

E-mail + @phys.s.u-tokyo.ac.jp
ProfessorKensuke Kobayashikensuke
Assistant ProfessorKento Sasakikento.sasaki
D3Kensuke Ogawakensuke.ogawa
D3Moeta Tsukameotomoeta.tsukamoto
D2Shunsuke Nishimurashunsuke.nishimura
D2Yuki Nakamurayuki.nakamura
D1Hao Guhao.gu
D1Kouki Yamamotokouki.yamamoto
M2Taku Kobayashitaku.kobayashi
M2Ryotaro Sudaryotaro.suda
M1Rei Haradarei.harada
as of April 2024
Alumni
Shuji ItoM, 2021-2022