Members

E-mail + @phys.s.u-tokyo.ac.jp
ProfessorKensuke Kobayashikensuke
Assistant ProfessorKento Sasakikento.sasaki
D3Kensuke Ogawakensuke.ogawa
D3Moeta Tsukamotomoeta.tsukamoto
D2Shunsuke Nishimurashunsuke.nishimura
D2Yuki Nakamurayuki.nakamura
D1Hao Guhao.gu
D1Kouki Yamamotokouki.yamamoto
M2Taku Kobayashitaku.kobayashi
M2Ryotaro Sudaryotaro.suda
M1Rei Haradarei.harada
InternshipLucas Moreau–Lalauxlmoreau-lalaux
as of May 2024
Alumni
Shuji ItoM, 2021-2022